crowdFON SİSTEMİNİN KULLANIM ESASLARINA İLİŞKİN KOŞULLAR

Bu koşullar crowdFON kullanıcılarının uyması gereken koşullar ile bunların hukuki sonuçlarını düzenlemektedir. Statüsüne bakılmaksızın tüm kullanıcıların bu metni okuduğu ve kabul etmiş sayılmaktadır. Bu sebeple bu metni en sonuna kadar dikkatlice okuyup, daha sonra kabul kutucuğunu işaretlemeniz gerekmektedir. Zira bu metni elektronik ortamda kabul ederek esasında bir sözleşme imzalamış olmaktasınız. Kullanıcılar sitede gezinmek veya başka bir yolla siteden faydalanmak sureti ile de bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılırlar.

1 - TANIMLAR:
SİTE :

Metin içerisinde geçecek olan site deyimi, crowdFON internet sitesini ve bu sitenin yasal haklarını elinde bulunduran özel ve tüzel kişileri ifade eder.

PROJE SAHİBİ :

Sitenin kullanım koşulları doğrultusunda, tanıtım resmi, filmi vs. hazırlayarak, site yöneticisine gönderen kişi ve kişileri ifade eder.

DESTEKÇİ :

Proje sahibi tarafından hazırlanmış olan, projelere destek olmak amacıyla nakdi yardımda bulunan veya bulunmak isteyen veya bu amaçla para gönderen kişi ya da kişileri ifade eder.

KULLANICI :

Her ne nam altında olursa olsun siteyi inceleyen veya üye olan kişi veya kişileri ifade eder.

PROJE :

Site kullanım koşulları çerçevesinde Proje Sahipleri tarafından oluşturulan her türlü interaktif materyali ifade eder.

ÖZEL ŞARTLAR: 1-) Site bir yaş engeli olmaksızın herkesin gezinmesine açıktır. Ancak sitede üye, destekçi veya proje sahibi olabilmek için bu koşulların kabul edildiği tarihte 18 yaşından gün almış olmak ve tam hak ehliyetine sahip olmak gerekmektedir.
2-) Site burada yer alan kullanım koşullarını veya sitenin işleyişine ilişkin diğer kural ve prensipleri dilediği zaman dilediği biçimde değiştirebilir bu konuda ayrıca bir bildirim yapılması zorunlu değildir.
3-) Site dilediği zaman ve dilediği şekilde sitenin görünümünü, içeriğini, sağladığı hizmetleri, hizmetlere ulaşma şeklini Proje sahibi, destekçi, kullanıcılara bildirim yapmaksızın değiştirebilir. (bu değişiklikler çoğunlukla sitenin işlevselliğini artırmaya dönük geliştirmeler olacağı gibi, bazı özelliklerin işlevinin azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması şeklinde de olabilir)
4-) Site dilerse sadece bir kısım Proje Sahibi, destekçi ve kullanıcının siteye erişimini kısmen veya tamamen herhangi bir gerekçe bildirmeksizin engelleyebilir veya kısıtlayabilir. Bu durum özellikle (ama burada belirtilen koşullar ile sınırlı olmaksızın) site prensiplerine, genel ahlaka, kamu düzenine, fikri haklara aykırılıklar, ticari kullanım sayılabilecek şekilde veya sitenin amacını aşar şekilde ekonomik fayda sağlamaya dönük teşebbüsler gibi durumlarda ortaya çıkar.
5-) Site Proje Sahipleri, Destekçiler veya kullanıcılar tarafından siteye yüklenen veya yüklenmek üzere sisteme gönderilen tüm içerikler hakkında tasarruf hakkına sahiptir. Site gerekli görmesi halinde neden bildirmeksizin ve ilgilisine ayrıca haber vermeksin siteye yüklenen içerikleri kaldırabilir, değiştirebilir, kısaltabilir.
6-) Kişilerin Site’de gezinmeleri yüklenmiş olan içerikleri izin verilen miktarda incelemeleri bir prosedüre tabi değildir. Ancak Siteye Proje Yüklemek veya Destekçi olmak için sisteme kaydolmak mecburidir. Kişiler ilgili kayıt ekranında kendilerine sunulan formları gerçeğe uygun bir şekilde doldurmak, yine kendilerine sorulan soruları kesin ve doğru olarak cevaplandırmak zorundadırlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen kişilerin üyelik başvuruları kabul edilmez, bir şekilde kabul edilmiş olsa bile bu durum fark edildiği anda (eksikleri giderinceye kadar) üyelikleri askıya alınabilir veya tamamen iptal edilebilir. İptal veya askıya alma durumunda kişilerin kazanılmış hiçbir hakkı bulunmaz, Sitenin bu kişilerin mevcut eylem ve işlemleri hakkında bir sorumluluğu bulunmaz.
7-) Sitenin madde 6 da belirtilen şekilde başvuru yapan kişilerin, üyelik başvurularını kabul etme zorunluluğu yoktur. İstenilen tüm şartlar taşınıyor olmasına rağmen site üyelik başvurunuz neden gösterilmeksizin kabul edilmeyebilir.
8-) Madde 6 da belirtildiği şekilde üyelik başvurusu yapan ve siteye içerik yükleme hakkına sahip olan Proje Sahipleri ile projelere destek olmak isteyen Destekçilere sistem tarafından üretilen şifre verilir. Sitede kayda tabi olan kullanıcılar tüm girişlerini şifreleri ile yapar ve kullanıcı hesaplarını sistemin müsaade ettiği oranda diledikleri gibi kullanırlar. Kullanıcı hesapları ve şifresi şahsa özel olup, temel güvenlik prosedürlerine aykırı olarak şifre ve kullanıcı hesaplarını 3. kişilerin kullanımına fırsat veren kişilerin sorumlulukları kendilerine aittir. Ayrıca bu durumun tespit edilmesi halinde üyelik işlemleri site tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir.
9-) Tüm Site kullanıcıları, destekçiler ve proje sahipleri bu madde ile belirtilen ancak bunlar ile sınırlı olamayan bir içeriği, hiçbir şekilde siteye yükleyemez, kullanamaz, 3. kişilerin istifadesine sunamaz:
a-) 3. kişilere ait marka, patent veya başkaca fikri ve sınaî ürünler ile ticari sır, telif hakkı gerektiren içerik, reklam hakkı veya başkaca bir ekonomik hakkı ihlal eden içerik,
b-) Gerek Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve gerekse yabancı ülke kanunlarına göre hazırlanması, yayınlanması, toplum istifadesine sunulması yasak veya kısıtlanmış olan her türlü içerik
c-) Kanunlar ile yasaklanmamış olsa bile bir illegal oluşumun (terör örgütleri, çıkar amaçlı suç örgütler vs.) amaçlarına hizmet eden her türlü içerik,
d-) Kanunlar ile kısıtlanmış olsun veya olmasın 3. kişililerin özel hayatlarını ifşa eden, kişilik haklarına saldırı teşkil eden, kişilerin inanç ve kutsal değerlerini küçümseyen, aşağılayan, küfür veya hakaret içeren her türlü içerik,
e-) Bilgisayar sistemlerinin, donanım ve yazılımları ile telekomünikasyon sistemlerinin çalışmasını olumsuz yönde etkileyen başta virüs yazılımları olmak üzere her türlü içeriği siteye yüklemek, 3. kişilerin site üzerinden bu içeriği ulaşımını sağlayacak imkânlar oluşturmak.
f-) Sitenin çalışmasını sekteye uğratacak türde büyük yük teşkil eden içerik yüklemek,

SİTENİN ÇALIŞMA ESASLARI VE PRENSİPLERİ:
1-) crowdFON parlak fikri olan ve bu metinde yer alan koşulları sağlayan gerçek kişilerin projelerine ekonomik destek sağlamak amacı ile kurulmuş bir ticari mecradır. Site Proje Sahipleri ile Destekçilerinin oluşturduğu ekonomik hareketlilikten pay almak sureti ile ticari faaliyette bulunur.
2-) crowdFON, geniş bir yelpazede yer alan yaratıcı projelere yönelik bir platformudur. Açıkça belirlenmiş hedef ve beklentileri olan projeler içindir. crowdFON, yaratıcı alanlardaki projelere finansman sağlamak için kullanılabilir: Sanat, Dans, Tasarım, Moda, Film, Yemek, Oyun, Müzik, Fotoğraf, Yayıncılık, Teknoloji ve Tiyatro.
3-) Hayırseverlik faaliyetlerine veya belirli bir davaya finansman sağlanmasına izin verilmez. İzin verilmeyen kullanım örnekleri arasında yardım için para toplanması, kaynak toplayarak burs verilmesi veya crowdFON aracılığıyla elde edilen kaynakların bir kısmının hayırseverlik faaliyetlerine veya belirli bir davaya bağışlanması yer almaktadır.
4-) ‘‘Hayatımı finanse edin’’ türü projelere izin verilmez. Örneğin, okul harcı veya fatura ödemek, tatile çıkmak veya yeni bir fotoğraf makinesi almaya yönelik projeler kabul edilmez.
5-) Maddi teşvik değil, ödül geçerlidir. crowdFON ekonomisinin temelinde sunulan ödüller – söz konusu eserlerin örnekleri, sınırlı baskılar, eğlenceli deneyimler – yer almaktadır. Mülkiyet, maddi getiriler (örneğin hisselerin bir kısmının verilmesi) veya geri ödemeler (krediler) gibi maddi teşviklerin sunulmasına izin verilmez.
6-) Projeler %100 proje sahiplerine aittir, crowdFON siteye konulan projeler üzerinde hiçbir hak iddia etmez.
7-) Projeler siteye, site yöneticisinin onayı ile yüklenir.
8-) Her projenin yayında kalma süresi 60 gündür ve bu süre tüm projeler için aynıdır.
9-) Her projenin gerçekleşebilmesi için hedeflediği destek miktarını toplaması gerekir, eğer bu miktar toplanırsa proje başarılı sayılır ve toplanan miktar, crowdFON komisyonu alındıktan sonra maksimum 14 iş günü içerisinde proje sahibinin banka hesabına gönderilir.
10-) Eğer proje, belirtilen sürede gerekli miktarı toplayamazsa proje başarısız olmuş kabul edilir ve o ana kadar toplanan tüm miktar, hiçbir kesinti yapılmaksızın, aynı miktarda destekçilere maksimum 14 iş günü içerisinde iade edilir.
11-) Her proje bir ödül vermek zorundadır; ödülsüz bir proje açılamaz.
12-) Başarılı olan projelerde, proje sahipleri vaat ettikleri ödülleri destekçilere vermekle yükümlüdür.
13-) Proje yayında iken tüm gönderilen destekler crowdFON hesabında birikir ve bu süre içerisinde gönderilen tüm miktar crowdFON sorumluluğu altındadır.
14-) Destekçilerin gönderdikleri paraların, proje sahibine ödenmesine veya duruma göre para yatıran destekçiye iade edilmesine kadar geçecek sürede, paranın ilgisi tarafından kullanılamaması sebebi ile siteden bir talepte bulunulamaz.
15-) Destekçilerin gönderdikleri paradan aracı banka ve finans kuruluşlarının yaptığı ve yapacağı işlem ücretlerinden site sorumlu değildir. Yine biriken paranın proje sahibine ödenmesinde veya destekçiye iade edilmesindeki para transferi esnasında oluşacak banka işlem ücretlerinden site sorumlu değildir. Bu işlem ücretleri gönderilecek paradan mahsup edilir.
16-) Gerek proje sahipleri ve gerekse destekçiler bir banka hesabına sahip olmak zorundadır. Site tarafından yapılacak ödemeler banka hesabına yapılır. Banka hesabının bulunmaması, değişmiş veya yanlış olması durumunda, geçerli bir banka hesabı siteye bildirilinceye kadar ödenmesi gereken para site hesabında bekletilir. Hesap eksikliği, değişikliği ve yokluğu sebebi ile ödenemeyen paralar ilişkin ilgilisi tarafından altı ay içerisinde geçerli bir hesap bildirilmediği takdirde para siteye gelir kaydedilir ve ilgili kişinin bir talep hakkı olmaz. Banka hesabına ilişkin sorunun düzeltilmesi için ilgili kişiye sistemde kayıtlı olan mail hesabından bir sefere mahsus uyarı gönderilir. Mailin her ne sebeple olursa olsun ilgilisine ulaşmaması veya ilgilisince dikkate alınmamasından dolayı sitenin sorumluluğu olmaz.
17-) Projenin site kuralları çerçevesinde başarılı kabul edilmesinden ve biriken paranın proje sahibine ödenmesinden sonra, sitenin hiçbir garantörlüğü bulunmamaktadır. Yani projenin hayat bulmaması veya destekçilerini tatmin etmemesi, proje sahibinin vaatlerini yerine getirememesinden sitenin bir sorumluluğu yoktur. Site hiçbir garantörlük üstlenmemektedir.
18-) Proje sahipleri sitede öngörülen sistemin haricinde hiçbir şekilde para talebinde bulunamaz, açıktan ödeme isteyemez. Buna rağmen sistemde öngörülen şeklin dışında yapılan ödemelerden sitenin hiçbir sorumluluğu yoktur.
19-) Proje sahiplerinin özgün olarak ortaya koydukları tüm içeriğe ilişkin fikri haklar kendilerine aittir. Site yüklenen içeriklerde fikri hak sahibi değildir. Ancak proje sahipleri, sisteme proje yüklemek ile birlikte bu hakların site tarafından da kullanılmasına muvafakat etmiştir. Şöyle ki; site yüklenen tüm içeriği dilediği gibi yayınlar, bir süreye bağlı olmaksızın sitenin herhangi bir yerinde proje tamamlansa veya başarısız olsa bile kullanabilir. Sitenin tanıtımı için yüklenen bütün içerikler kullanılabilir. İçerik sahipleri sitenin bu tarz kullanımlarından bir hak talebinde bulunamazlar.
20-) Proje sahiplerinin, proje başarılı olsun veya olmasın siteye yükledikleri her türlü materyalin aleniyet kazandığının bilincinde olarak, bu materyallerin internet üzerinden yayılabileceğini öngörmüşlerdir. Böyle bir durumda sitenin bir sorumluluğu yoktur.
21-) Site yapacağı tüm bildirimleri, elektronik ortamda yapar. Duyuruları ve uyarıları bizzat ilgili kişinin mail hesabına gönderebileceği gibi, sitenin durular kısmında da ilan edebilir. Bu sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmekle (imzalamakla) bildirimleri de elektronik ortamda kabul etmiş sayılırsınız.
22-) Sözleşmenin uygulanmasından veya sitenin kullanılmasından kaynaklanan her türlü hukuki sorunun çözümü için İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşme (“Sözleşme”) madde 5’te adresi bulunan ("Alıcı") ile Çubuklu Mahallesi, Petunua Sokak No.42 Beykoz İstanbul adresinde bulunan crowdFON - Mustafa Savaş Ünsal ("Satıcı") arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

2- KONU

Sözleşme’nin konusu, Satıcının, Alıcı’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3- SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

3.1- ALICI SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER. ALICI, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARA KENDİ ÖZGÜR İRADESİ İLE KABUL EDER.

3.2- SATICI VE ALICI, SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.

4- SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: Mustafa Savaş Ünsal
Adresi: Çubuklu Mahallesi, Petunya Sokak No. 42 Beykoz İstanbul
Tel: 0216 355 1933
E-posta: info@crowdfon.com

5- ALICI BİLGİLERİ

Ad Soyad:
Tel:
E-Posta:

6- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi adedi, satış bedeli, ödeme şekli, Aşağıda belirtildiği gibidir:
Genel Toplam(Vergiler Dâhil): … TL
İade halinde Taşıyıcı Bilgileri: Kargo
Cayma bildiriminin yapılacağı;
Adres: Çubuklu Mahallesi, Petunya Sokak No. 42 Beykoz İstanbul
Tel: 0216 355 1933
E-posta: info@crowdfon.com

7- GENEL HÜKÜMLER

7.1- Alıcı, Madde 6'da belirtilen Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

7.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Satıcı bu yükümlülüğüne aykırı davranır ise tüketici işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşme’nin feshi durumunda, Satıcı, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde tüketiciye ilgili mevzuat uyarınca belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

7.3- Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

7.4 Satıcı, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı, Sözleşme ’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

7.5 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve Sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

7.6 Satıcı sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde Alıcı'ya durumu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda Satıcı teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde Alıcı’ya iade eder.

7.7 Satıcı, malın Alıcı ya da Alıcı’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

7.8 Alıcı’nın Satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Satıcı sorumlu değildir.

7.9 Satıcı tarafından sunulan hizmet perakende satış kapsamında tüketiciye yöneliktir; Satıcı, Alıcı’nın yeniden satış amacı bulunduğundan şüphe etmesi halinde işbu Sözleşme kurulmuş olsa dahi siparişi iptal etme ve ürünleri teslim etmeme hakkını saklı tutar.

7.10 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, Satıcının anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. Satıcı sattığı ürünleri kargo firmaları aracılığı ile Alıcı’ya göndermekte ve teslim ettirmektedir. Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) Alıcı’ya aittir. Satıcı satış anında yürüttüğü ve internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Alıcı’ya yansıtmayabilir.

8- CAYMA HAKKI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca;

8.1 Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak tüketici, işbu Sözleşme’nin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

A. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

B. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

C. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

8.2 Tüketicinin cayma hakkı;

İ. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara,

İİ. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine,

İİİ. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine,

İV. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara,

V. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine,

Vİ. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine,

Vİİ. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine,

Vİİİ. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara,

İX. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ve X. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.

8.3- Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.

8.4- Tüketici cayma içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olmayacaktır.

8.5- Tüketici, cayma hakkını kullandığında satıcının ön bilgilendirmede iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malı geri gönderir ise, iadeye ilişkin masrafları ödemekle sorumlu tutulamayacaktır. Satıcı ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise, tüketiciden iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesi olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

8.6- Tüketici, satıcının malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı satıcıya geri göndermek zorundadır.

8.7- Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesinin 1. fıkrasının a bendinde de belirtildiği üzere kişiye özel olarak hazırlanan ürünlerde tüketicilerin cayma hakkı bulunmamaktadır.

9- DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

9.1- Bu Sözleşme ‘den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı ve Satıcı ’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri aşan durumlarda Alıcı'nın ve Satıcı 'nın Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.

9.2- Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, görevlidir.